Meeuwen
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Meeuwen
Locatie
Adres: Kasteellaan 3, 4268 GM
Meeuwen
Gemeente Aalburg
Provincie Noord-Brabant

Het Huis te Meeuwen lag bij de gelijknamige plaats ten noorden van de Kielbergsestraat (N283) en ten oosten van de Meeuwensesteeg. Het kasteeleiland ligt achter de voormalige voorburcht, waarop zich sinds 1936 een gebouw bevindt, dat is opgetrokken in neo-renaissance stijl.
Typologie

Het huidige huis zou een verkleinde kopie zijn van het kasteel dat er eerder op die plaats stond. Het ging dan om verschillende gebouwen om een binnenplaats.
Etymologie
Het huis werd genoemd naar de plaats waarbij het gebouwd werd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 06-07-2003

Huidige functie:

Het middeleeuwse huis bestaat niet meer. Het hoofdgebouw van het huidige huis heeft een rechthoekig bouwlichaam van drie verdiepingen onder een zadeldak, welk aan weerszijden wordt afgesloten door een trapgevel. Aan de achterzijde van het huis, bevindt zich links van het midden nog een trapgeveltje, welk het trappenhuis aangeeft. In het verlengde hiervan bevindt zich een achtkantige klokkentoren met een koperen spits met windvaan en een lantaarn. De ramen met kruiskozijnen hebben allen halve luiken. Haaks op het hoofdgebouw is de boerderijvleugel geplaatst. Twee bouwlagen onder een zadeldak, dat aan de kant van de binnenplaats doorgetrokken is tot aan de eerste bouwlaag. Dit dak is gedekt met rode pannen, het huis zelf heeft zwarte pannen. De ingang van de boerderij is bekroond met een trapgeveltje.