Wiltenburg / Voirburch
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Wiltenburg / Voirburch
Locatie
Adres: Oukoopsedijk 1
Oukoop
Gemeente Reeuwijk
Provincie Zuid-Holland

De Wiltenburg was gelegen ten oosten van de Reeuwijksche Plassen, ten noordoosten van Gouda.
Typologie

Op grond van de vorm van het terrein is het waarschijnlijk dat het kasteel een motte is geweest.
Etymologie
Huidige situatie
Het vroegere kasteelterrein is nog duidelijk herkenbaar: het terrein ligt enigszins hoger dan de omliggende weide en wordt nog voor driekwart omgeven door een brede sloot. Dit terrein ligt achter de achttiende-eeuwse boerderij die de naam Wiltenburg heeft en nog een zeventiende-eeuws toegangshek met gevelsteen heeft. Op het kasteelterrein is ook nog een paalstomp van de vroegere galg aanwezig.