Hagestein II / Gasperden
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hagestein II / Gasperden
Locatie
Adres: N.v.t.
Hagestein
Gemeente Vianen
Provincie Utrecht

Het kasteelterrein ligt dicht bij de Lek ten noordwesten van het dorp Hagestein, dat vroeger het stadje Gasperden was. Ten oosten van de Lange Dreef. Het kasteel en het stadje waren tot één verdedigingswerk geïntegreerd. Het tweede kasteel Hagestein lag 406 meter ten noord-noorwesten van het kruispunt: Lange Dreef, Engweg, Dorpsstraat, Biezenweg.
Typologie

De typologie van het tweede kasteel Hagestein bij Gasperden is onbekend.
Etymologie
Het kasteel is genoemd naar de polder 'Hagen' waar het gesitueerd was. Stein is een ander woord voor stenen huis. Gasperden was eigenlijk de naam van het gebied en het stadje dat bestond van 1382 tot 1405, maar het kasteel wordt soms ook zo genoemd. De naam Gasperden is ontleend aan de Gaasp, een riviertje dat voor de vorming van de huidige loop van de Lek ter plaatse van Hagestein liep. De naam Gasperden is in de loop van tijd vervangen door Hagestein.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 26-3-2009

Het kasteelterrein Hagestein II is nu in gebruik als weiland.

Dakenplan: interpretatie ir. D.B.M. Hermans