Huis, Hoge, te Gorichem / Keizerlijke burcht
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Huis, Hoge, te Gorichem / Keizerlijke burcht
Locatie
Adres: Dalemse dijk/Kasteelplaats
Gorinchem
Gemeente Gorinchem
Provincie Zuid-Holland

Het kasteel was gelegen in het Wijdschild aan de oostelijke zijde van het stadje Gorinchem. Het lag ter hoogte van de tegenwoordige kasteelplaats waar de Dalemse dijk de oostelijke vestingwerken nadert.
Typologie

Rekeningen in het archief van de Graven van Holland melden dat het kasteel bestond uit een binnenhof met het 'Hoge Huis' van drie bouwlagen met een zaal, drie kamers en mogelijk ook de kapel. Het was een voor die tijd groot en sterk kasteel, maar welke vorm het kasteel had is niet uit de bronnen af te leiden. De fundamenten op het kaartje van de opgravingresultaten lijken te wijzen op een rechthoekig kasteel.
Etymologie
De middeleeuwse benaming voor dit object was de 'Hoge Huis', waarschijnlijk vanwege de grootte en hoogte van het kasteel. De benaming 'Keizerlijke Burcht' wordt gezien als een blijk van pretentie van de heren van Arkel, zij lieten zo blijken geen andere heer boven zich te erkennen dan de keizer. Het is nog niet bekend wanneer deze naam voor het eerst gebruikt wordt. Wellicht is dit een 17e-eeuwse fantasienaam.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 26-10-2002

Het vroegere kasteelterrein is nu onderdeel van een plas-dras gebied.