Kronenburg / Kranenburg
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Kronenburg / Kranenburg
Locatie
Adres: Veldstraat
Wijk en Aalburg
Gemeente Aalburg
Provincie Noord-Brabant

Kronenburg was gelegen ten westen van Wijk en Aalburg, ten zuiden van de Veldstraat en 400 meter ten oosten van de N267 (provinciale weg-Oost). Er is nog een kleine discussie gaande of Archis wel het juiste terrein tot AMK gemaakt heeft (mon.nr. 3779). In 1969 zijn op het terrein door de ROB vondsten gedaan op de kasteelplaats, maar mogelijk was dit op het perceel direct ten westen van het huidige AMK terrein dat verbonden is door Archis aan dit kasteel. Inspectie van het terrein in 2004 gaf geen uitsluitsel. Archis geeft aan dat nader veldonderzoek nodig is. De coördinaten die hier gegeven zijn geven de locatie van het AMK terrein en waarnemingsnummer aan, maar mogelijk lag het kasteel dus op het perceel ten westen hiervan.
Typologie

0nbekend
Etymologie
Genoemd naar het geslacht Van Kronenburg
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 21-06-2003

De resten van het kasteel liggen onder het maaiveld van een akkerland, en over het terrein verspreid.