Hoghe Huys / Veedenhuizen / Veehuizen / Ter Weij / Lochtenburg / Luchtenburg
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hoghe Huys / Veedenhuizen / Veehuizen / Ter Weij / Lochtenburg / Luchtenburg
Locatie
Adres: Boskantseweg
St. Oedenrode
Gemeente St. Oedenrode
Provincie Noord-Brabant

Het kasteel stond van oudsher ten noorden van de huidige Boskantseweg, ongeveer 145 meter ten noordwesten van de Kasteellaan.
Typologie
Etymologie
Dit kasteel heeft bekend gestaan onder een aantal namen. In 1445 is er sprake van een Hoghe Huys (Heesters en Rademaker 1972, 104). Mogelijk heeft het daarvoor of daarna ook bekend gestaan als Veedenhuizen of Veehuizen (Heraldieke Biblioheek 1876, 226).In 1607 is er sprake van Ter Weij (Gramaye 1607, Taxandria en Brock II, 36)) en sinds de verbouwing van het huis in 1617 is het ook bekend geworden onder de naam 'Lochtenburg' of 'Luchtenburg' (van Sasse van Ysselt 1896, 241).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 30-07-2003

Op het kasteelterrein werd een nieuw huis gebouwd dat de naam Lochtenburg overnam.