Limburg
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Limburg
Locatie
Adres: Slotlaan 15, 4902 AD
Oosterhout
Gemeente Oosterhout
Provincie Noord-Brabant

Het slotje Limburg is gelegen aan de Slotlaan 15, in nabijheid van de Ridderstraat in het centrum van Oosterhout.
Typologie

Het object is al vóór 1550 enkele malen verbouwd (zie Bouwgeschiedenis), dus een eenduidige typologie van de middeleeuwse situatie is niet mogelijk. Vermoedelijk was het object in oorsprong een eenvoudig rechthoekig huis.
Etymologie
Peter die Hertoghe, die tot aan zijn dood in 1463 rentmeester in het hertogdom Limburg was, heeft zijn jachtslotje in Oosterhout die naam gegeven.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 03-05-2003

Huidige functie:

Het huis bevat twee bouwlagen onder een schilddak. De voorgevel telt vijf traveeën met kruisvensters. De voordeur bevindt zich in het midden. In het dak twee dakkapellen met kruisvensters in een geornamenteerde omlijsting. Op de beide hoeken ieder een lage, ronde hoektoren, van ongelijke hoogte en dikte, bekroond door achtkantige spitsen. De linkerspits steekt net boven de dakrand uit, de rechter reikt tot aan de bovendorpel van de ramen op de eerste verdieping. De voordeur is bereikbaar via een vaste, stenen brug. Haaks op de voorgevel staat het langgerekte poortgebouw van een bouwlaag onder een schilddak, dat zich in de lengte uitstrekt langs de Slotlaan. De poortdoorgang bevindt zich geheel links. Links hiervan nog een muur, verdeeld in delen van verschillende hoogte, de delen worden gescheiden door ongelijke pilasters bekroond met een bolornament. Zowel huis als poortgebouw zijn wit gepleisterd [Van der Wielen].