Jekschot
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Jekschot
Locatie
Adres: Jekschotseweg 29
St. Oedenrode
Gemeente St. Oedenrode
Provincie Noord-Brabant

Het huis stond aan de weg van St. Oedenrode naar Zijtaart, de Jekschotseweg ter hoogte van nr. 29. Zie hiervoor Aarts 2015, 56.
Typologie

Het huis was een versterkt, adellijk huis.
Etymologie
Jek is waarschijnlijk afgeleid van eck, eik; een schot is een afgebakend gebied. Het terrein van het huis was omgeven door een eikenwal.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 30-07-2003

Het kasteelterrein wordt gedeeltelijk als landbouwgrond gebruikt. Van het domein rest nog een lanenstelsel, met o.a. eikenlanen.