Hongerenburg
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hongerenburg
Locatie
Adres: Hongerenburgweg, ong.
Vlijmen
Gemeente Heusden
Provincie Noord-Brabant

De Hongerenburg lag ten noorden van de huidige Hongerenburgweg, ten noorden van de bebouwde kom van Vlijmen.
Typologie

Van het huis zelf is niets bekend. Omdat het bij de oude Maasloop lag kan het evenwel een Romeinse sterkte zijn geweest [Van der Wielen].
Etymologie
Volgens de overlevering zouden er roofridders op het kasteel wonen die hun gevangenen lieten verhongeren. Erg waarschijnlijk is dit niet, aangezien het huis dan Hongerburg geheten zou hebben. Een andere lezing is dat de burcht vernoemd zou zijn naar de Hungaren, een volksstam uit de tijd der Noormannen. Beide lezingen zijn nogal twijfelachtig. Ook de naam Hommelenburcht duikt wel eens op [Van der Wielen].
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 17-07-2003

Huidige functie:

De huidige Hongerenburgweg is een landweg aan de rand van Vlijmen. Er zijn geen specifieke kenmerken in het landschap waar te nemen [Van der Wielen]. Het terrein is gedeeltelijk overbouwd door kassen, een gedeelte is grasland en een gedeelte boomgaard.