Helmond
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Helmond
Locatie
Adres: Kasteelplein 1, 5701 PP
Helmond
Gemeente Helmond
Provincie Noord-Brabant

Ingesloten door de Zuid-Willemsvaart aan de rechterkant, de bebouwing van het centrum aan de linkerkant, de N270 aan de voorkant en de kolossale fabrieksgebouwen aan de achterkant, ligt te midden van het park het imposante kasteel Helmond [Van der Wielen].
Typologie

Kasteel Helmond is een van de beste voorbeelden van een vierkant kasteel. Drie vleugels omsluiten een binnenplein dat afgesloten wordt door een poortgebouw. Op alle vier de hoeken bevindt zich een zware, vrijwel identieke ronde toren [Van der Wielen].
Etymologie
Het kasteel werd genoemd naar de plaats waarbij het gebouwd werd [Van der Wielen].
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 31-07-2003

Huidige functie:

Het silhouet van het kasteel is sinds de middeleeuwen niet meer veranderd. Het kasteel is in gebruik als gemeentemuseum. Het huis is gebouwd op een vierkant grondplan met op iedere hoek een ronde toren. Voor het huis staan aan de andere zijde van de gracht twee vierkante poorttorens. Een stenen brug leidt naar de poortgebouw, waarvan de top bekroond is met een trapgeveltje. Het poortgebouw bestaat uit twee vierkante traptorens met een leien spits. Een trapgeveltje verbindt de voorgevel met de grote hoektorens. Boven de eigenlijke poort bevindt zich een gemetselde boog met aan weerszijden een kruisvenster. Het kasteel staat te midden van een brede gracht in het huidige stadspark. Het terrein wordt aan de voorkant afgesloten door de weg Eindhoven-Deurne, die door middel van een brug recht voor het kasteel langsgaat. Aan de rechterkant stroomt de Zuid-Willemsvaart met moderne torenflats aan de andere kant, links van het kasteel sluit een poortgebouwtje het park richting centrum af; en de achterkant wordt geheel gedomineerd door de alles overschaduwende fabriekshallen [Van der Wielen].