Bladel, Hof te
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Bladel, Hof te
Locatie
Adres: Onbekend
Bladel
Gemeente Bladel en Netersel
Provincie Noord-Brabant

Waar het huis heeft gestaan is niet bekend. Voorheen ging men er van uit dat het kasteel te Netersel het bewuste huis was, maar onderzoek heeft aangetoond dat de resten van het kasteel in Netersel te jong waren. Het huis in Bladel zou uit de tiende eeuw stammen, terwijl de resten in Netersel dertiende-eeuws zijn. Een mogelijke locatie zou het terrein kunnen zijn ten oosten van de weg Bladel-Postel, wat echter pas in de negentiende eeuw is ontgonnen. Een andere locatie ligt ten zuiden van het dorp, in de buurt van de kruispunten van de oude wegen. Dit soort veronderstellingen is erg vaag, dus kan ik niet anders concluderen dat men gewoon niet weet waar het huis gestaan heeft; àls het al bestaan heeft.
Typologie

Men gaat er van uit dat we hier te maken hebben met een versterkte hoeve, die waarschijnlijk van hout gebouwd was. De term 'koningshoeve' valt ook niet te staven, daar men totaal geen zekerheid heeft of het hier werkelijk om een 'villa-regia' ging.
Etymologie
De naam was oorspronkelijk Pladella, en men gaat er vooralsnog vanuit, bij gebrek aan nadere gegevens en plaatsen met een vergelijkbare naam, dat dit de Latijnse vorm van Bladel is. Het werd dus genoemd naar de plaats waarbij het huis gebouwd werd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 07-08-2003

Onbekend