Rixtel, Het Huis te / Het Gulden Huis
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Rixtel, Het Huis te / Het Gulden Huis
Locatie
Adres: nabij Havenweg
Aarle-Rixtel
Gemeente Laarbeek
Provincie Noord-Brabant

Het voormalige kasteelterrein ligt ten oosten van Aarle Rixtel, ten zuiden van de Klokkengietersstraat. Het grenst met zijn westzijde aan de Aa en 500 meter ten oosten daarvan ligt het kanaal.
Typologie

De typologie van het oorspronkelijke huis is onbekend. Er zijn verschillend tekeningen van het kasteel bekend, maar het is de vraag of met name één tekening betrouwbaar is, een tekening afgebeeld in 'Kastelen in Brabant'. Op deze tekening zien we een omwaterde machtige, halfronde woontoren, voorzien van hoog aangebrachte vensters en een ronde uitkijkpost op een hoek. De donjon had waarschijnlijk muren van ruim 1 meter dik, en ter verdere verdediging was een sluis in de Aa gebouwd die de omwatering van het kasteel verzekerde. Peter van der Wielen meent op dat als deze tekenig betrouwbaar is, het zou gaan om een uniek geval, daar we verder slechts één voorbeeld van een dergelijk bouwwerk kennen, namelijk huis Dever in Lisse. Er zijn ook andere bronnen beschikbaar. Een tekening, die nu berust bij de Universiteit van Tilburg, wijst op een ander grondplan, namelijk twee evenwijdig geplaatste vleugels, oost-west gericht, met daartussen een binnenplaats. Het gehele complex omgeven door een veriaknte gracht. Deze tekening komt overeen met de hypothese over het uitzien van het kasteel, opgesteld na onderzoek en gedeeltelijke blootlegging.
Etymologie
Het huis is genoemd naar de plaats waarbij het gebouwd werd [Van der Wielen].
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 18-07-2003

Huidige functie:

Het middeleeuwse kasteel bestaat niet meer. Het kasteelterrein maakt nu deel uit van de begrenzing van en het landschap rondom de rivier de Aa.