Munster, Huize
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Munster, Huize
Locatie
Adres: Begijnenstraat 3, op de plaats van het huidige Fraterhuis.
Oss
Gemeente Oss
Provincie Noord-Brabant

Aan de Begijnenstraat, die begint bij de Grote kerk en die overgaat in de Oijenseweg, die vroeger richting Oijen liep, ligt naast de pastorie van de kerk het voormalige Fraterhuis, momenteel de zetel van Bouwbedrijf Berghege.
Typologie

Het moet een groot, stevig huis geweest zijn, heel wat flinker dan de gewone woonhuizen in Oss, aldus de personen die het huis nog gekend hebben. Volgens de enige prent die van het huis bekend is, gaat het hier om een blokvormig huis met een zijvleugel, verbonden door een ronde traptoren.
Etymologie
Waarschijnlijk is de naam afkomstig van de 'Vrede van Munster' uit 1682; volgens Jan Cunen zou het afgeleid kunnen zijn van 'monasterium' vanwege het feit dat in het pand de Latijnsche School gevestigd was, en er daarnaast nog de zogenaamde beneficianten woonden.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 23-06-2003

Op de plaats van het voormalige huis pronkt nu een resterend deel van het Fraterhuis, dat rond 1883 gebouwd werd en eind twintigste eeuw ingrijpend gerestaureerd werd.