Haps, Huys te / Hapsche Loo
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Haps, Huys te / Hapsche Loo
Locatie
Adres: nabij Burgemeester Moorenstraat
Haps
Gemeente Cuijk
Provincie Noord-Brabant

Vermoedelijk lag het Huis te Haps ten oosten van de Burgemeester Moorenstraat. ----------------------------------------------------------------- Dat is de locatie waarop de Kadastrale minuut nog een (mogelijk) overblijfsel te zien is van wat ooit een grachtencomplex was. Het AMK terrein aldaar is een archeologisch Rijksmonument, maar de toponiem die er aan hangt is 'kasteel Gravenhof'. Van dit kasteel is geen literatuur en van kasteel Haps is geen locatie 'bekend'. Op sommige kaarten wordt deze omgeving ook wel aangeduidt met 'Loo', omdat nabij de waterpartij een bos te vinden was. -De gegevens omtrent 'Gravenhof': verwarrend, maar geen kasteel. Het beschermde AMK terrein dat nu bekend staat onder de toponiem Gravenhof moet de locatie zijn waar het kasteel van Haps heeft gestaan (Hapsche Loo). Gravenhof (de naam) is waarschijnlijk een van de hoven die bij de Uitheemsche leenen hoorde van Gelderland nabij Haps (2 hoven en een huis). Mogelijk de locatie op de kadastrale minuut waar de Herberg toen stond (nabij nr 355), want dat is het gebied dat in de huidige atlas wordt aangeduid als 'gravenhof'. Wel heel gek dat bij dat hele AMK terrein de sugesstie niet wordt gedaan dat het Huys Haps kan zijn. Maar van dat kasteel wordt dan weer geen locatie gegeven in de literatuur/bronnen.- De laatst bekende bezitter van de grond van het kasteel staat in Van der Aa (Van der Aa dl. 5, 127): Meneer F. van Landschot, uit 's Hertogenbosch. Volgens de kadastrale minuut (ongeveer 10/20 jaar vóór Van der Aa) is de begrachte grond in het bezit van Wouter Heeren, een koopman uit 's Hertogenbosch. Mogelijk heeft Heeren het verkocht aan Van Landschot. Hoe kan het dat het niet bekend is waar het Huys van Haps heeft gestaan? De laatste gevonden vermelding van het huis is te vinden in de regestenlijst van Archief Huis Bergh: nr. 2733 spreekt in 1554 dat de graaf van Berghe opnieuw beleend wordt met huys en heerlijkheid Haeps. Mogelijk was er toen al geen sprake meer van een bewoonbaar huis, want de voorlaatste vermelding van het huis komt uit 1523 (nr. 2034 uit de Regestenlijst) waar wordt gesproken over de verwoesting van Huys Haps. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat het Huys Haps niet wordt genoemd in de 18e eeuwse beschrijving van het dorp Haps in de Tegenwoordige Staat.
Typologie

De typologie van het middeleeuwse huis is onbekend.
Etymologie
Huidige situatie