Dussen
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Dussen
Locatie
Adres: Binnen 1, 4271 BV
Dussen
Gemeente Werkendam
Provincie Noord-Brabant

Kasteel Dussen ligt aan de noordoostzijde van het dorp Dussen en het kasteelterrein grenst aan de provinciale weg naar Meeuwen. Het kasteelterreinen ligt aan de rand van de bebouwde kom.
Typologie


De vroegste middeleeuwse voorloper van het kasteel Dussen wordt door J.P.C.A. Hendriks al gedateerd vóór 1131. Toen zou er een hofstede met twee hoeven hebben gelegen (Hendriks 1993, 85). Dit eerste Dussense kasteel zou de vorm van een vierkante stenen woontoren met 3 meter dikke muren hebben gehad. In 1387 moet dit oudste kasteel kasteel in elk geval al zijn gemoderniseerd en uitgebreid; hier kreeg het gebouw zijn vierkante grondplan, zonder hoektorens. Alleen langs de toegangspoort werden twee ronde torens gebouwd. De oude woontoren in de zuidoosthoek werd volledig ingebouwd (Hendriks en Van Aalst 1985, 7). Tijdens de watersnoodramp in 1421 is dit oude kasteel grotendeels beschadigd en vervolgens afgebroken.
Etymologie
Het huis is genoemd naar de plaats waarbij het gebouwd werd, en naar de bouwheer Jan van der Dussen; bovendien was het gelegen aan riviertje de Dusse.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 23-07-2003

Het huidige huis bestaat uit drie woonvleugels rond een binnenplaats. De voorzijde wordt afgesloten door een poortgebouw, geflankeerd door twee forse torens met leien spitsen. Die torens ogen op het eerste gezicht identiek, maar bij nadere beschouwing blijkt de rechter toren geheel rond te zijn, terwijl de linker een ronde basis heeft, maar halverwege achtkantig wordt. De haaks op de torens staande woonvleugels worden afgesloten door een halve trapgevel. De poort is bereikbaar via een stenen brug over de gracht. Voor het kasteel strekt zich een gazon uit, waarachter de tuinen.