Cuijk
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Cuijk
Locatie
Adres: Kerkstraat, ong.
Cuijk
Gemeente Cuijk
Provincie Noord-Brabant

Op de plaats nu de St. Martinuskerk te Cuijk staat, heeft men in de jaren 1960 het tracé van een omgracht terrein gevonden, met ommuring. Vermoedelijk heeft hier het huis van de Heren van Cuijk gestaan, maar zeker weet men dat niet, omdat er geen resten van het kasteel aangetroffen zijn (Bogaers 1966, 133-134). De hier gegeven coördinaten zijn een benadering, omdat de exacte ligging van het omgrachte terrein niet duidelijk is binnen het onderzoeksgebied.
Typologie

In de jaren 50-450 hadden de Romeinen hier al een vesting. Bij opgravingen in 1964-66 werd een rondlopende gracht teruggevonden. Daar het kasteel al in 1133 werd verwoest, heeft men er geen idee van hoe het eruit gezien heeft. Waarschijnlijk werd dit huis als belangrijkste residentie van de heren van Cuijk gezien [Van der Wielen].
Etymologie
Het kasteel werd genoemd naar de plaats waarbij het kasteel werd gebouwd. De naam Cuijk is afkomstig van Ceuclum, de naam die de Romeinen aan hun vesting gaven, en is afgeleid van het Indogermaanse woord Keukja, wat kromming of bocht betekent [Van der Wielen].
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 09-07-2003

Op het kasteelterrein waar voorheen al een Romeins castellum stond, en later het kasteel van de heren van Cuijk gebouwd werd, staat nu de negentiende-eeuwse St. Martinuskerk. Achter de kerk staat nog de toren van de in 1915 gesloopte kerk, waarin nu het gemeentemuseum Ceuclum is gevestigd. Archeologische vondsten uit de omgeving, waaronder die van het kasteel, zijn hierin onder gebracht [Van der Wielen].