Borgvliet
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Borgvliet
Locatie
Adres: Laan van Hildernisse (Zuid)
Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant

Voormalig kasteel Borgvliet heeft gelegen op de hoek van de Laan van Hildernisse (Zuid) en de Laan van Everswaard, ten zuidwesten van het centrum van Bergen op Zoom. Deze plaats lag sinds de verwoestende overstromingen in de zestiende eeuw buitendijks, op laag terrein net onder de Brabantse Steilrand en stond tot de afsluiting van de Binnenschelde bloot aan eb en vloed. De locatie bevindt zich tegenwoordig in moderne woonwijk de Bergse Plaat, gebouwd middels het opspuiten van zand op de Binnenschelde.
Typologie

 (waarschijnlijk)
Over de typologie van het oospronkelijke huis kan weinig met zekerheid worden gesteld. Mogelijk bestond de middeleeuwse toestand hoofdzakelijk uit een verzwaarde woontoren met enkele aangebouwde woonvleugels en een hoektoren (zie ook Bouwgeschiedenis).Omdat dit enkel n.a.v. een afbeelding wordt vermoed (en verder niet door schriftelijke bronnen wordt ondersteund), is dit niet geheel zeker.
Etymologie
'Borg' is een versterkt huis, 'vliet' is een stroom.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 2008

De resten van het voormalige kasteel Borgvliet bevinden zich thans onder het straatniveau van de moderne woonwijk de Bergse Plaat, gebouwd door het opspuiten van zand op de Binnenschelde.