Groenhuis
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Groenhuis
Locatie
Adres: Gebied De Hasselt, nabij de oude dorpskern De Plaets.
Berlicum
Gemeente St. Michielsgestel
Provincie Noord-Brabant

Van het terrein is niets meer over. Het land wordt nu gebruikt als akkergrond.
Typologie

Op een kaart van gebied De Hasselt wordt het huis aangegeven als een rechthoekje met uitstulpingen binnen een gracht.
Etymologie
Waarschijnlijk had het huis groene kozijnen e.d.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 08-04-2003

Het terrein waarop het huis heeft gestaan wordt gebruikt als bouwland; er herinnert niets meer aan het huis.