Geldrop
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Geldrop
Locatie
Adres: Mierloseweg 1, 5662 KA
Geldrop
Gemeente Geldrop
Provincie Noord-Brabant

Het is niet helemaal duidelijk waar het oorspronkelijke middeleeuwse kasteel precies gestaan heeft. Het huidige huis (17e-eeuws in kern) ligt in het noorden van Geldrop, ten noorden van de Mierloseweg omringd door een ruime parkaanleg. Op de kadastrale minuut is ten oosten van dit huis, net buiten de omgrachting nog een klein vierkant gebouw te zien. Volgens een afbeelding uit omstreeks 1800 moet dit een soort van woontoren zijn geweest. Mogelijk was dit de oorsprong, of het moet zich onder de fundamenten van het huidige huis bevinden.
Etymologie
Het huis werd genoemde naar de plaats Geldrop [Van der Wielen].
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 24-03-2003

Ruwweg gezegd vormt het kasteel nu een winkelhaak. Op het zeventiende-eeuwse hoofdgebouw werd in de negentiende eeuw rechts een smalle vleugel aangebouwd en links een lage toren. Haaks hierop kwam weer een rechthoekige vleugel. De ingang wordt gevormd door een portiek waarboven een balkon met een balustrade. Het park rondom werd aangelegd in Engelse landschapsstijl. Aan de andere kant van de oprijlaan werden siertuinen aangelegd [Van der Wielen].