Dommelrode / De Bocht
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Dommelrode / De Bocht
Locatie
Adres: Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD
St. Oedenrode
Gemeente St. Oedenrode
Provincie Noord-Brabant

Het voormalige kasteel Dommelrode doet tegenwoordig dienst als stadhuis van Sint-Oedenrode. Het is gelegen binnen de bebouwde kom van Oedenrode, aan de zuidkant.
Typologie

In het huidige kasteel zijn de oudste nog aanwezige resten 16e- en 17e-eeuws. Onder het huidige kasteelterrein zijn echter ook resten van andere, wellicht oudere, burchten of fasen aangetroffen, maar over een eventuele vroeg-middeleeuwse voorloper van kasteel Dommelrode is niks bekend (Zie ook punten 12B1 en 13B1).
Etymologie
Kasteel Dommelrode heette vroeger ook wel De Bocht omdat het in een scherpe bocht van de rivier de Dommel gelegen was (Van Oirschot 1981, 180). In 1765 krijgt het kasteel de naam Dommelrode van de bewoner en eigenaar van het kasteel op dat moment; Maurits Lodewijk, graaf van Nassau-Lelecq (Becx 1999, 130).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 24-06-2008

Het voormalige klooster, waarvan het kasteel Dommelrode onderdeel uitmaakt, wordt tegenwoordig gebruikt als raadhuis. Voorafgaand aan deze functieveranderingen vonden verschillende restauraties en verbouwingen plaats. Bij het vertrek van de kloosterorde verkeerde het kloostergebouw dan ook in slechte staat en de het gebouw moest worden aangepast aan de nieuwe gebruikerswensen.Om die reden is van de het kloostergebouw weinig meer over; zowel de kapel als de kapittelzaal werden afgebroken en de pensionaatsveugel werd ook grotendeels vervangen, afgezien van de voorgevel. Tegenwoordig staan alleen nog het deels laat- middeleeuwse kasteelgedeelte (met uitbreiding uit 1605) overeind en de aangebouwde en geheel vernieuwde pensionaatsvleugel, tegenwoordig secretariaat (Van Oirschot 1981, 182). Van Oirschot vermeldt tenslotte dat tijdens de grootscheepse verbouwing tussen 1960 en 1963 nog enkele interessante bouwkundige vondsten zijn gedaan. Zo werden op de plaats van de huidige secretariaatsvleugel, langs de oude kasteelgracht, de fundamenten gevonden van een bastion en op de huidige binnenplaats werden zware muurfunderingen aangetroffen. Ook is er in de voormalige buitenmuur die nu binnenmuur is een overblijfsel van een voormalig Romaans buitenvenster teruggevonden en bleek dat de kelder van Dommelrode nog uit tongewelven bestaat. (Van Oirschot 1981, 183-184).