Omwaterd Blokhuis
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Omwaterd Blokhuis
Locatie
Adres: Schansstraat 17, 4844 AR
Terheijden
Gemeente Drimmelen
Provincie Noord-Brabant

De locatie waar het Blokhuis gestaan moet hebben, bevindt zich achter de boerderij aan de Schansstraat 17 ten zuidoosten van Terheijden, tegenover de Kleine Schans. Wat betreft de precieze locatie van het object dient een eerste belangrijke opmerking gemaakt te worden. De officiele tekst uit de redengevende omschrijving Rijksmonument vermeldt dat het hier gaat om een ‘voormalig blokhuis bij de Kleine Schans, thans boerderij (monumentnummer 34997). Echter is dit foutief. Het vroegere Omwaterd Blokhuis heeft áchter de monumentale boerderij aan de Schansstraat 17 gelegen. Deze boerderij is gebouwd als bijgebouw (‘paviljoen’) van het slotje, waarschijnlijk op het voormalige voorhof (zie tekst Typologie). Op het kadastrale minuutplan uit 1820 is dit goed zichtbaar. Dit betekent tevens dat het locatie (en de eventueel aanwezige overblijfselen) van het Omwaterd Blokhuis onbeschermd zijn gelaten. Een tweede belangrijke opmerking: het Omwaterd Blokhuis (of Slotje, of Blokhuis) wordt door Van der Aa (1939) (en daarna door Kalf 1912) vereenzelvigd met Driewegh (eveneens te Terheijden). Dit is eveneens onjuist: het Blokhuis en Driewegh zijn twee verschillende objecten. Driewegh was een heel eind westelijker gelegen (zie ook basisregistratie Driewegh).
Typologie

Een eenduidige typologische bepaling is bij gebrek aan bronmateriaal betreffende de middeleeuwse toestand van het object niet mogelijk (zie ook Bouwgeschiedenis).
Etymologie
Het blokhuis lag te midden van een vijver, en was daardoor geheel omwaterd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 17-05-2003

Van het huis is niets meer over.