Weerdenburg
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Weerdenburg
Locatie
Adres: Weerdenburgselaan
Werkhoven
Gemeente Bunnik
Provincie Utrecht

Weerdenburg is gelegen aan het eind van de Weerdenburgselaan in Werkhoven.
Typologie

Er zijn geen afbeeldingen van Weerdenburg overgeleverd waaruit kan worden afgeleid welk type kasteel het is geweest. In het landschap is het kasteelterrein nog wel herkenbaar als een rond eilandje. De vorm van dit eilandje doet vermoeden dat Weerdenburg een woontoren is geweest.
Etymologie
De naam Weerdenburg is samengesteld uit 'weerde', d.w.z. een stuk land dat bij overstroming droog blijft, en 'burg', wat aangeeft dat het om een versterkt huis ging.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 25-2-2009

Het kasteelterrein van Weerdenburg is nog duidelijk zichtbaar in het landschap. Het bestaat uit een rond omgracht terrein met een doorsnede van 30 m. Het kasteel zelf is niet meer zichtbaar, hoewel er nog wel resten van de fundamenten in de grond aanwezig zijn. De voorburcht is eveneens nog zichtbaar, hoewel de gracht vrijwel helemaal gedempt is. Op de voorburcht staat een boerderij die als woonhuis dienst doet.