Ruwiel
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Ruwiel
Locatie
Adres: Ter hoogte van Oud Aa 34A en 34B
Breukelen
Gemeente Breukelen
Provincie Utrecht

Het huis was, ter hoogte van boerderij Splintersveld aan de Oud Aa te Breukelen, gelegen op een eilandje in het riviertje de Aa, enkele kilometers ten noordwesten van Breukelen.
Typologie

Op de tekening van Roelant Roghman uit 1646/47 is duidelijk te zien dat Ruwiel een ronde burcht is geweest.
Etymologie
Ruwiel is vermoedelijk vernoemd naar het geslacht Van Ruwiel.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 2-4-2009

Het huis is verdwenen. Het kasteelterrein is nog zichtbaar als een eiland in het riviertje de Aa. Op de voormalige voorburcht staat tegenwoordig een boerderij. Dat zou de 'bekwaame woninge voor den Bouwman' kunnen zijn, die in een 16de-eeuwse beschrijving van het landgoed wordt genoemd. In de voorgevel van deze dwarshuisboerderij bevindt zich een grote wapensteen met links het wapen van Van Aeswijn en rechts een wapen met als hartschild het wapen van Ruwiel. Deze wapensteen is pas later in de boerderij aangebracht en komt waarschijnlijk uit het poortgebouw van het kasteel.