Renswoude
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Renswoude
Locatie
Adres: Dorpsstraat 3, 3927 BA Renswoude
Renswoude
Gemeente Renswoude
Provincie Utrecht

Het huidige huis ligt ten oosten van het dorp Renswoude en is gebouwd op de fundamenten van het middeleeuwse kasteel dat in de 17e eeuw 'Borchwal' werd genoemd. Dit laatste blijkt uit een aan Balthasar Lobe toegeschreven kaart uit 1651-1652, ten behoeve van de aanleg van de Slaperdijk, waarop behalve de kerk en de pastorie nog de lokatie van en de oude toegangsweg naar de oude 'Borchwal' staan aangegeven.
Typologie

De typologie van het middeleeuwse kasteel, later ook wel 'de Borchwal' genoemd, is niet bekend. Wellicht wijst de naam op een borgwal die om het kasteel heeft gelegen. Het huidige huis Renswoude was waarschijnlijk in 1654 voltooid, het jaartal dat vermeld wordt op de wapensteen van de stichters.
Etymologie
De naam Renswoude heeft waarschijnlijk te maken met de aanwezigheid van de rivier de Rijn en bos in de regio.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 05-09-2000

Het huis is gelegen met beide bouwhuizen op een omgracht terrein in landschapspark, dat een geometrische tuin vervangen heeft.

Ansicht: collectie NKS